BÀI VIẾT
MATSUI

Không có gì vĩnh viễn không đổi và mọi thứ đều phụ thuộc lẫn nhau. Tôi tin rằng đây là cách diễn đạt chính xác nhất cách thế giới vận hành.

Bước vào thế kỷ 21, khi toàn cầu hóa tiếp tục phát triển thì mọi thứ dường như thay đổi ngày càng nhanh chóng hơn, đồng thời, mọi thứ ngày càng trở nên phụ thuộc lẫn nhau trên phạm vi toàn cầu.

Chúng tôi tin rằng nếu có thể tạo dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau với những người xung quanh trên thế giới thì chúng ta sẽ thích nghi được với sự thay đổi mạnh mẽ này, từ đó chúng ta có thể sẻ chia hạnh phúc, và cùng nhau phát triển với tư cách là một thành viên của xã hội vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Dựa trên niềm tin này, Matsui đã thiết lập triết lý: “Tin cậy, hỗ trợ và cùng sẻ chia hạnh phúc” và lấy đó làm cốt lõi trong quản lý của mình.

Mục tiêu của chúng tôi không đơn thuần chỉ là sản xuất, bán hàng và kiếm lợi nhuận, mà còn là tạo dựng từng chút một mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau giữa khách hàng, đối tác kinh doanh, cán bộ công nhân viên và mọi người trong xã hội . Nhờ việc tạo dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau, chúng tôi mong muốn đóng góp được nhiều hơn nữa cho mọi người và xã hội.

“Without good rapport, little is possible. With good rapport, anything is possible.”

Hironobu Matsui

Chủ tịch kiêm CEO

Triết Lí Quản Lý

Matsui tìm kiếm mối quan hệ tốt đẹp

Slogan

Đổi mới mỗi ngày, không ngừng tiến về phía trước

Nhiệm vụ

Đạt được “factor 4′ trong các nhà máy đúc